2.000.000 VND

  • ✓ Chỗ ngồi VIP
  • ✓ Tiệc trưa
  • ✓ Tham dự các phiên thảo luận
  • ✓ Tải tất cả Slide sự kiện
  • ✓ Truy cập Video quay lại toàn bộ sự kiện
  • ✓ Quyền tham quan gian hàng
  • ✓ WiFi access
  • ✓ Quyền mua sắm các công nghệ tại Triển lãm với ưu đãi 30 – 50% (Chỉ có tại sự kiện)

còn 94 hàng (có thể đặt hàng trước)