SPEAK TO THE TEAM

Quý vị quan tâm đến việc thuê gian hàng
hoặc trở thành Nhà tài trợ?

Speak To The Team 1

Michael Phuong
Giám đốc sản xuất

Speak To The Team 2

Doan Vu
Event Sales

Quý vị có câu hỏi liên quan đến việc tham dự sự kiện Vietnam MarTech Conference & Expo 2019?

Speak To The Team 3

Thao Nguyen
Event Support

Speak To The Team 4

An Nguyen
Event Support

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SỰ KIỆN MARTECH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Kết nối các nhà tiếp thị có tư duy tiến bộ với công nghệ, công cụ và kỹ thuật mà họ cần để đi đầu trong thế giới tiếp thị kỹ thuật số luôn thay đổi như hiện nay!

TỰ HÀO ĐƯỢC HỖ TRỢ CHÍNH THỨC BỞI

Speak To The Team 5
Speak To The Team 6
Speak To The Team 7
Speak To The Team 8

TỰ HÀO ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

Diamond Sponsors
Speak To The Team 9
Gold Sponsors
Speak To The Team 10
Gold Sponsors
Speak To The Team 11
Gold Sponsors
Speak To The Team 12
Silver Sponsors
Speak To The Team 13
Silver Sponsors
Speak To The Team 14
Silver Sponsors
Speak To The Team 15
Silver Sponsors
Speak To The Team 16
Silver Sponsors
Speak To The Team 17
Silver Sponsors
Speak To The Team 18
Bronze Sponsors
Speak To The Team 19
Bronze Sponsors
Speak To The Team 20
Bronze Sponsors
Speak To The Team 21
Bronze Sponsors
Speak To The Team 22
Bronze Sponsors
Speak To The Team 23
Bronze Sponsors
Speak To The Team 24
Bronze Sponsors
Speak To The Team 25
Bronze Sponsors
Speak To The Team 26
Bronze Sponsors
Speak To The Team 27
Speak To The Team 27
Bronze Sponsors
Speak To The Team 29
Bảo trợ truyền thông
Speak To The Team 30
Bảo trợ truyền thông
Speak To The Team 31
Đối tác truyền thông
Speak To The Team 32
Speak To The Team 32
Đối tác truyền thông
Speak To The Team 34
Speak To The Team 32

TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ CỦA VIETNAM MARTECH 2019?

Tiếp cận khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp tại Vietnam MarTech Conference & Expo 2019 với ngân sách nhỏ & sáng tạo ngay hôm nay!.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ TIẾP THEO