Flip book element

Vé Standard

50.000 VND 25.000 VND

 • ✓ Tham dự các phiên thảo luận
 • ✓ Tải tất cả Slide sự kiện (Không bao gồm Slide Keynote)
 • ✓ Quyền tham quan gian hàng
 • ✓ WiFi access
 • ✓ Quyền mua sắm các công nghệ tại Triển lãm với ưu đãi 20 – 30% (Chỉ có tại sự kiện)
Mã: STANDARD-TICKET Danh mục:
Đọc tiếp

Vé VIP (Early Bird Beta)

2.000.000 VND

 • ✓ Chỗ ngồi VIP
 • ✓ Tiệc trưa
 • ✓ Tham dự các phiên thảo luận
 • ✓ Tải tất cả Slide sự kiện
 • ✓ Truy cập Video quay lại toàn bộ sự kiện
 • ✓ Quyền tham quan gian hàng
 • ✓ WiFi access
 • ✓ Quyền mua sắm các công nghệ tại Triển lãm với ưu đãi 30 – 50% (Chỉ có tại sự kiện)
Mã: VIP-TICKET Danh mục:
Đọc tiếp

Vé Expo+ (Early Bird Beta)

150.000 VND

 • ✓ Quyền tham quan gian hàng
 • ✓ WiFi access
 • ✓ Quyền mua sắm các công nghệ tại Triển lãm với ưu đãi 10 – 20% (Chỉ có tại sự kiện)
Mã: EXPO-TICKET Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.