Media Partnership

Tìm hiểu chi tiết những lợi ích dành cho doanh nghiệp của bạn khi trở thành đối tác truyền thông của Vietnam MarTech Conference & Expo 2019.

Media Partnership 1

Michael Phuong
Giám đốc sản xuất

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SỰ KIỆN MARTECH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Kết nối các nhà tiếp thị có tư duy tiến bộ với công nghệ, công cụ và kỹ thuật mà họ cần để đi đầu trong thế giới tiếp thị kỹ thuật số luôn thay đổi như hiện nay!

TỰ HÀO ĐƯỢC HỖ TRỢ CHÍNH THỨC BỞI

Media Partnership 2
Media Partnership 3
Media Partnership 4
Media Partnership 5

TỰ HÀO ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

Diamond Sponsors
Media Partnership 6
Gold Sponsors
Media Partnership 7
Gold Sponsors
Media Partnership 8
Gold Sponsors
Media Partnership 9
Silver Sponsors
Media Partnership 10
Silver Sponsors
Media Partnership 11
Silver Sponsors
Media Partnership 12
Silver Sponsors
Media Partnership 13
Silver Sponsors
Media Partnership 14
Silver Sponsors
Media Partnership 15
Bronze Sponsors
Media Partnership 16
Bronze Sponsors
Media Partnership 17
Bronze Sponsors
Media Partnership 18
Bronze Sponsors
Media Partnership 19
Bronze Sponsors
Media Partnership 20
Bronze Sponsors
Media Partnership 21
Bronze Sponsors
Media Partnership 22
Bronze Sponsors
Media Partnership 23
Bronze Sponsors
Media Partnership 24
Media Partnership 24
Bronze Sponsors
Media Partnership 26
Bảo trợ truyền thông
Media Partnership 27
Bảo trợ truyền thông
Media Partnership 28
Đối tác truyền thông
Media Partnership 29
Media Partnership 29
Đối tác truyền thông
Media Partnership 31
Media Partnership 29

TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ CỦA VIETNAM MARTECH 2019?

Tiếp cận khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp tại Vietnam MarTech Conference & Expo 2019 với ngân sách nhỏ & sáng tạo ngay hôm nay!.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ TIẾP THEO