Category Archives: Phỏng vấn

Lời khuyên từ người ngoại đạo: Tại sao mọi người nên tham dự Vietnam MarTech

Lời khuyên từ người ngoại đạo: Tại sao mọi người nên tham dự Vietnam MarTech 1

Mr Khánh Hải, một người ngoại đạo về Công nghệ tại TP HCM nhưng vẫn đến tham dự Vietnam MarTech của chúng tôi năm 2018. Vâng, đó là niềm vui! Cùng đọc câu hỏi và trả lời giữa chúng tôi và anh ấy bên dưới để biết chúng tôi đã bắt đầu như thế nào […]