ĐĂNG KÝ THEO NHÓM

Bạn muốn đăng ký cho một nhóm người đến Vietnam MarTech? Chúng tôi cung cấp các gói đăng ký nhóm với mức giảm giá lên tới 30%!

Nhấn vào đây để tải về mẫu đăng ký theo nhóm tiện dụng của chúng tôi để bắt đầu quá trình. Sau khi điền thông tin vào biểu mẫu đó, vui lòng gửi đến [email protected]

vé standard

STANDARD EB (Alpha)
(03/03-15/03)
EB (Beta)
(16/03-31/03)
EB (Last Chance)
(01/04-15/04)
On-Site
(16/04–20/04)
3-Pack – Save 15% 510.000đ (03/03-15/03) 637.000đ (16/03-31/03) 765.000đ (01/04-15/04) 1.275.000đ (16/04–20/04)
6-Pack – Save 20% 960.000đ (03/03-15/03) 1.200.000đ (16/03-31/03) 1.440.000đ (01/04-15/04) 2.400.000đ (16/04–20/04)
10-Pack – Save 30% 1.400.000đ (03/03-15/03) 1.750.000đ (16/03-31/03) 2.100.000đ (01/04-15/04) 3.500.000đ (16/04–20/04)

vé vip

VIP EB (Alpha)
(03/03-15/03)
EB (Beta)
(16/03-31/03)
EB (Last Chance)
(01/04-15/04)
On-Site
(16/04–20/04)
3-Pack – Save 15% 3.060.000đ (03/03-15/03) 3.570.000đ (16/03-31/03) 4.080.000đ (01/04-15/04) 5.100.000đ (16/04–20/04)
6-Pack – Save 20% 5.760.000đ (03/03-15/03) 6.720.000đ (16/03-31/03) 7.680.000đ (01/04-15/04) 9.600.000đ (16/04–20/04)
10-Pack – Save 30% 8.400.000đ (03/03-15/03) 9.800.000đ (16/03-31/03) 11.200.000đ (01/04-15/04) 14.000.000đ (16/04–20/04)

một số lưu ý

  • Tất cả những người đăng ký phải ở cùng một công ty hoặc tổ chức.
  • Tất cả các thành viên của nhóm phải được đăng ký cùng một lúc.
  • Bạn phải đăng ký trước để tận dụng các mức giá này.
  • Ưu đãi đăng ký theo nhóm không thể được kết hợp với bất kỳ ưu đãi khác.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SỰ KIỆN MARTECH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Kết nối các nhà tiếp thị có tư duy tiến bộ với công nghệ, công cụ và kỹ thuật mà họ cần để đi đầu trong thế giới tiếp thị kỹ thuật số luôn thay đổi như hiện nay!

TỰ HÀO ĐƯỢC HỖ TRỢ CHÍNH THỨC BỞI

Đăng ký theo nhóm 1
Đăng ký theo nhóm 2
Đăng ký theo nhóm 3
Đăng ký theo nhóm 4

TỰ HÀO ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

Headline Sponsors
Đăng ký theo nhóm 5
Đăng ký theo nhóm 6
Diamond Sponsors
Đăng ký theo nhóm 7
Diamond Sponsors
Đăng ký theo nhóm 8
Gold Sponsors
Đăng ký theo nhóm 9
Gold Sponsors
Đăng ký theo nhóm 10
Gold Sponsors
Đăng ký theo nhóm 11
Gold Sponsors
Đăng ký theo nhóm 8
Silver Sponsors
Đăng ký theo nhóm 13
Silver Sponsors
Đăng ký theo nhóm 14
Silver Sponsors
Đăng ký theo nhóm 15
Silver Sponsors
Đăng ký theo nhóm 16
Silver Sponsors
Đăng ký theo nhóm 17
Silver Sponsors
Đăng ký theo nhóm 18
Bronze Sponsors
Đăng ký theo nhóm 19
Bronze Sponsors
Đăng ký theo nhóm 20
Bronze Sponsors
Đăng ký theo nhóm 21
Bronze Sponsors
Đăng ký theo nhóm 22
Bronze Sponsors
Đăng ký theo nhóm 23
Bronze Sponsors
Đăng ký theo nhóm 24
Bronze Sponsors
Đăng ký theo nhóm 25
Bronze Sponsors
Đăng ký theo nhóm 26

TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ CỦA VIETNAM MARTECH 2019?

Tiếp cận khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp tại Vietnam MarTech Conference & Expo 2019 với ngân sách nhỏ & sáng tạo ngay hôm nay!.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ TIẾP THEO